Net at Once

 

Kundweb

På den här servern kan Net at Onces kunder lägga upp sina egna hemsidor. Det material som våra kunder publicerar här har ingen koppling till Net at Once AB, mer än att det lagras på en server som driftas av Net at Once. Var och en av våra kunder ansvarar själva för det material de publicerar här. Skulle du finna något olagligt eller direkt olämpligt material på denna server kan du kontakta Net at Once och förklara vilken/vilka sidor som det gäller och vilken orsaken är så kommer vi behandla ärendet.